Toxin

สาเหตุใดบ้างที่ทำให้คุณภาพ Toxin ลดลง

ทราบหรือไม่ว่า Toxin ของเรานั้นจะมีคุณภาพลดลงเมื่อเผชิญกับอะไรบ้าง วันนี้น้องนิวจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบกันค่ะ