MedyTop Guns

GALAA 2019

บริษัท Medyceles ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ GALAA 2019 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Master Class With MedyTop Guns

บริษัท Medyceles จัดงานอบรมให้กับแพทย์ผู้สนใจ ในงาน Master Class With MedyTop Guns ในวันที่ 25 เมษายน 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์