korea Derma

Korea Derma 2019

บริษัท Medyceles ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Korea Derma 2019
ในวันที่ 28-31 มีนาคม โรงแรมแกรนด์ฮิลตัน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้