สาเหตุใดบ้างที่ทำให้คุณภาพ Toxin ลดลง

ทราบหรือไม่ว่า Toxin ของเรานั้นจะมีคุณภาพลดลงเมื่อเผชิญกับอะไรบ้าง วันนี้น้องนิวจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบกันค่ะ

Neuronox นิวโรน็อกซ์  โบท็อกซ์ botox เกาหลีของแท้

ท็อกซินนั้น เป็นยาที่ต้องแช่เย็นตลอดเวลา ควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ทำให้ยาหิ้ว ซึ่งเป็นยาที่ลักลอบนำเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายจึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการขนส่งได้ ทำให้คุณภาพของยาหิ้วนั้นด้อยกว่ายาที่ได้รับมาตรฐาน อย.ไทยที่ผ่านการขนส่งอย่างถูกวิธี

นอกจากนั้น บริษัท เมดิเซเลส จำกัด ได้มีระบบการขนส่งพิเศษ โดยใช้การขนส่งด้วย Black box ซึ่งสามารถปกป้อง Toxin จากการถูกทำลายด้วยแสงแดดและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ตลอดระยะเวลาจนสินค้าส่งถึงมือลูกค้าทุกท่าน

Neuronox นิวโรน็อกซ์  โบท็อกซ์ botox เกาหลีของแท้

โดยปกติแล้วกระบอกฉีดยาที่ผลิตจากพลาสติกจะมีการเคลือบ Silicone oil อยู่ ซึ่งสามารถทำลายสารชนิดโปรตีนได้หากผสมยาแล้วใช้ไม่หมดภายในระยะเวลาที่แนะนำ

Toxin ถูกจัดว่าเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ทำให้เวลาผสมน้ำเกลือเข้ากับ Toxin เพื่อเตรียมเป็นสารละลายสำหรับฉีดนั้น
อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันได้ ในกรณีที่ยาถูกผสมค้างไว้ในขวดเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาที่แนะนำ
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จึงแนะนำว่า Toxin ที่ผสมน้ำเกลือแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

Neuronox นิวโรน็อกซ์  โบท็อกซ์ botox เกาหลีของแท้

การไม่ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ก่อนและหลังฉีด Toxin อาจทำให้คนไข้ไม่ได้รับประสิทธิภาพของ Toxin อย่าง
เต็มที่ เช่น มีการดื่มแอลกอฮอล์ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงก่อนหรือหลังฉีดToxin, การทำหัตถการกลุ่มเลเซอร์ภายหลังฉีด Toxin ภายใน 1 สัปดาห์ เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้ก็เป็น 1 ในปัจจัยที่ทำให้ Toxin ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ที่มา :
Krayukhina et al., Effects of Syringe Material and Silicone Oil Lubrication on the Stability of
Pharmaceutical Proteins. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2015. 104:527–535.