Toxin (ท็อกซิน) คืออะไร

เพื่อนๆหลายคนก็คงสงสัยใช่มั้ยล่ะว่า Toxin (ท็อกซิน) คืออะไร ?
แล้วToxin (ท็อกซิน) กับ Botulinum Toxin (โบทูลินั่ม ท็อกซิน) เนี่ยแท้จริงคืออะไรกันแน่ และได้มาจากไหน
ไปหาคำตอบที่เพื่อนๆสงสัย พร้อมกันกับน้องนิวนะคะ 

Toxin (ท็อกซิน) ก็คือ  Botulinum Toxin (โบทูลินั่ม ท็อกซิน)
Botulinum Toxin (โบทูลินั่ม ท็อกซิน) เรียกย่อๆกันว่าToxin (ท็อกซิน) ทั้งหมดนี้หมายถึงสารชนิดเดียวกันค่ะ

Toxin (ท็อกซิน) ได้มาจากที่ไหน ?
Toxin (ท็อกซิน) คือโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่สกัดได้จากแบคทีเรีย ซึ่งสามารถนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ รวมถึงมีการนำมาใช้ด้านความงาม ช่วยลดริ้วรอย และลดขนาดของกล้ามเนื้อได้อีกด้วย

Toxin (ท็อกซิน) ที่ดีต้องเลือกยังไง ?
Toxin ที่ดีต้องเป็น Type A ที่ผ่านมาตรฐานอย. เท่านั้น!!
และสามารถระบุแหล่งที่มาของแบคทีเรีย ที่นำมาสกัด Toxin ได้

ก่อนที่เพื่อนๆของน้องนิวจะจิ้มทุกครั้งอย่าลืม เลือกToxin ของแท้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเท่านั้น!!
เพราะน้องนิวอยากให้เพื่อนๆทุกคน   “สวย ปลอดภัย มั่นใจ อย่างเป็นธรรมชาติ”  ไปด้วยกัน