Master Class With MedyTop Guns

บริษัท Medyceles จัดงานอบรมให้กับแพทย์ผู้สนใจ ในงาน Master Class With MedyTop Guns ในวันที่ 25 เมษายน 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้มาเป็นผู้อบรมภายในงานมีข้อมูลความรู้และเทคนิคดีๆมาเผยแพร่ให้กับแพทย์ที่เข้าร่วม