GALAA 2019

บริษัท Medyceles ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ GALAA 2019 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Medyceles

April 30, 2019

Master Class With MedyTop Guns

บริษัท Medyceles จัดงานอบรมให้กับแพทย์ผู้สนใจ ในงาน Master Class With MedyTop Guns ในวันที่ 25 เมษายน 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Medyceles

April 30, 2019

Korea Derma 2019

บริษัท Medyceles ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Korea Derma 2019
ในวันที่ 28-31 มีนาคม โรงแรมแกรนด์ฮิลตัน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Medyceles

April 30, 2019